Zoek activiteiten

Stichting ZIJN werkt met veel vrijwilligers. Wij zijn erg blij met onze vrijwilligers, zonder hen zou de stichting niet kunnen bestaan.

Vrijwilligersondersteuning bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds zijn er de vrijwilligers van Stichting ZIJN en is er het vrijwilligerssteunpunt ’t Punt

Stichting ZIJN heeft vrijwilligers voor onder andere

 • mantelzorg
 • signalerend huisbezoek
 • commissies van de verschillende dorpskernen
 • vrijwilligers die koffie schenken
 • netwerkcoach
 • breicafé
 • handwerkclub
 • koersbal

Interesse?
Neem contact op met Stichting ZIJN via telefoon (0187) 48 33 66

‘t Punt
In Middelharnis is het vrijwilligerssteunpunt gevestigd. Op maandag- en donderdagmorgen is er een vrijwilliger aanwezig, die ondersteuning kan aanbieden.

Het vrijwilligerssteunpunt ’t Punt heeft als doel:
De toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk voor iedere burger te vergroten en maatschappelijke organisaties met raad en daad te steunen bij het vinden van vrijwilligers.

Dit doel wordt bereikt door:

 1. Het samenbrengen van vraag en aanbod
 2. Het geven van informatie aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
 3. Promotie van het vrijwilligerswerk
 4. Het aanbieden van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers

Back to Top