Er is een nauwe samenwerkingsband tussen het CJG en stichting ZIJN-peuterspeelzalen.
In het kader van onze zorgstructuur heeft elke peuterspeelzaal een
vaste jeugdverpleegkundige. Zij is tevens ook werkzaam op het consultatieburo van het dorp. Minimaal 3 keer per jaar wordt door de jeugdverpleegkundige en de leidster de ontwikkeling van de kinderen
besproken.


Gezamenlijk wordt er opgetrokken om het VVE-beleid op Goeree-Overflakkee vorm te geven. De arts van het CJG geeft de indicaties voor VVE-kinderen af. Leidsters kunnen kinderen, na overleg met de ouders, aanmelden bij het CJG voor een VVE-indicatie.

Back to Top